W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SENIOR – RATOWNIK – szkolenie z pierwszej pomocy dla seniorów z Popowic

W dniu 30 stycznia w Osiedlowym Klubie Tęcza SMLW Popowice przy ul. Starogranicznej odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy dla seniorów. W trakcie spotkania insp. Beata Dopierała z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego omówiła zasady i techniki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, przypomniała numery alarmowe do poszczególnych służb, jakie informacje i ich kolejność należy przekazywać dyspozytorowi oraz jak dbać o bezpieczeństwo własne i świadków podczas zdarzenia. Członkowie klubu bardzo chętnie włączali się do dyskusji.

Padało wiele pytań dotyczących praktycznego prowadzenia technik resuscytacyjnych. Wszyscy obecni na spotkaniu mieli okazję przećwiczyć RKO na fantomach. Na spotkaniu poruszone zostały również tematy zakrztuszenia, cukrzycy, krwotoków, udaru, jak i również bezpieczeństwa seniorów. Wręczono ulotki informacyjne i uczulono na kontakty z tzw. naciągaczmi. Nasza funkcjonariuszka zapoznała zgromadzonych z metodami np. „na wnuczka”, „na policjanta”, „na hydraulika”. Pouczyła również o zasadach prowadzonych zbiórek charytatywnych i przestrzegała przed wręczaniem pieniędzy osobom działającym na ulicach naszego miasta. Omówiono również sprawę pomocy osobom bezdomnym oraz zasady segregacji i prawidłowego palenia w piecach. Zajęcia zakończyły się wręczeniem podziękowań naszej strażniczce, a wszyscy zebrani rozeszli się do domów z nowymi umiejętnościami i przekonaniem, że na naukę i udzielanie pierwszej pomocy nigdy nie jest za późno. Tak naprawdę każdy jest w stanie wiele zrobić, aby pomóc drugiemu człowiekowi.

BD – Oddział ZP