W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WALKA ZE SMOGIEM TRWA – seminarium „Feniks” (zdjęcia)

16 kwietnia 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej poświęcone aktywnej działalności przeciw zjawisku smogu we Wrocławiu. Zebranych gości, wśród których był m.in. wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada, zapoznano m.in. z Projektem „Feniks” realizowanym wspólnie przez Politechnikę Wrocławską i Straż Miejską Wrocławia. Prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

  • „Koszty środowiskowe, społeczne i zdrowotne zanieczyszczenia powietrza” – dr inż. Maria Skrętowicz
  • Projekt „Feniks”: „Metodyka identyfikacji spalania materiałów niedozwolonych na podstawie badań morfologicznych pozostałości po spalaniu” – dr hab. inż. Dominika Grygier
  • „Konsekwencje prawne spalania materiałów niedozwolonych – teoria a praktyka” – Jerzy Kossobudzki Straż Miejska Wrocławia
  • „Podsumowanie pierwszego etapu projektu i kontynuacja badań” – dr hab. inż. Anna Janicka

W ostatnie części seminarium odbyła się dyskusja na tematy związane z zanieczyszczeniem powietrza i metodami jego ograniczenia na obszarze miasta.

Tu można przeczytać więcej:  https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/feniks-sprawdza–czym-palimy-w-piecach-na-dolnym-slasku-11169.html

wf