W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – niezabezpieczony wykop na ulicy Stabłowickiej

16 maja 2019 r. na ulicy Stabłowickiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska  przeprowadził kontrolę miejsca prac budowlanych w pasie drogowym – stwierdzono brak  odpowiedniego zabezpieczenia wykopu oraz nieoznaczenie miejsca prowadzenia robót. Osobę odpowiedzialną za wykroczenia ukarano mandatem.

wf