W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻNICY MIEJSCY W DZIAŁANIU – nieporządki na ulicy Gwarnej

W dniu 14 czerwca 2019 r.  o godz. 10.20  patrol strażników miejskich  z Oddziału Patrolowo-Prewencyjnego Straży Miejskiej  przeprowadził kontrolę ul. Gwarnej –  na chodniku stwierdzono przepełniony kontener na odpady, wokół którego zalegała duża ilość gabarytów, kartonów, odpadów budowlanych. W wyniku przeprowadzonych czynności –  osoby odpowiedzialne ukarano mandatami karnymi z art.174 w zw. z art 25 ustawy o odpadach oraz z art.145 kw  na łączną kwotę 1000zł oraz zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości.

 

wf