W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

O Nas

 

Od 28 lat dbamy o Wrocław i jego mieszkańców. Obszar naszych działań obejmuje m.in. ochronę spokoju mieszkańców i porządku w miejscach publicznych. Każdego dnia strażnicy miejscy współdziałają z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli. Zależy nam na budowaniu i podnoszeniu jakości życia mieszkańców, studentów, turystów, jak i osób przebywających czasowo w naszym mieście.

Stąd hasło: „W służbie społeczności lokalnej”

Współpracujemy z:

 • Policją
 • Radami Osiedli Wrocławia
 • Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
 • Placówkami oświatowymi
 • Organizacjami pożytku publicznego
 • Stowarzyszeniami na rzecz ochrony praw zwierząt
 • Fundacjami
 • i oczywiście mieszkańcami

Sprawy mieszkańców traktujemy priorytetowo, szczególnie jesteśmy nastawieni na działania profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Pomoc dzieciom w drodze do szkoły, jak również kontrole otoczenia placówek, to zadania stałe naszych strażników. Współdziałamy z gronem pedagogicznym, z organizacjami społecznymi prowadzącymi świetlice środowiskowe. Strażnicy prowadzą zajęcia profilaktyczno – prewencyjne oraz zajęcia tematyczne, przed feriami zimowymi przypominają zasady bezpiecznej zabawy na śniegu, jesienią mówią o zagrożeniach związanych z wypalaniem traw, latem przygotowują dzieci do bezpiecznego spędzenia wakacji.

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • Przewidywanie zagrożeń
 • Uświadomienie o zagrożeniach występujących zarówno w szkole jak i poza nią
 • Unikanie zagrożeń
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
 • Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia
 • Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół
 • Ograniczenie skali zjawisk i zachowań szczególnie dzieci i młodzieży, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia

Prezentowana tematyka zajęć jest dostosowana do wieku słuchaczy i odbywają się w następujących blokach tematycznych:

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bezpieczny rowerzysta (karta rowerowa)
 • Bezpieczne wakacje / Bezpiecznie nad wodą / Bezpieczny turysta
 • Bezpieczne ferie zimowe
 • Bezpieczna szkoła i dom – (bezpieczne zachowania)
 • Uwaga groźny pies
 • Obcy wokół nas (zasada ograniczonego zaufania wobec obcych)
 • Eko Strażnik (segregacja odpadów, czyste powietrze, spalanie odpadów)
 • Mini Ratownik (udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej)
 • Cyberprzemoc – Zagrożenia w sieci (internet, telefon komórkowy)
 • Mowa nienawiści (zagrożenia, przeciwdziałanie)
 • Bądź świadomy – odpowiedzialność karna nieletnich za popełniane wykroczenia
 • Stop przemocy – Agresja rówieśnicza (sprawcy i ich ofiary)
 • Uzależnienia (narkotyki, tytoń, alkohol, dopalacze)
 • Grupy destruktywne – Sekty kryminogenne
 • Subkultury młodzieżowe
 • Straż Miejska we Wrocławiu – rola i działania w gminie (zapoznanie uczniów z zakresem działań Straży Miejskiej oraz jej uprawnień, zadań i obowiązków na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w gminie
 • Historia Miasta Wrocławia / Szlakiem Wrocławskich Krasnali

Zajęcia w szkołach prowadzą strażnicy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą.

Każdego roku staramy się aktualizować tematy, dostosowując je do potrzeb szkół, w których prowadzimy zajęcia. Dodatkowo w ramach zadań prowadzimy szereg konkursów i festynów. Stale uczestniczymy w pogadankach, zespołach wychowawczych oraz spotkaniach z rodzicami, co pozwala nam wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniom i problemom dzisiejszej młodzieży.

Straż Miejska Wrocławia od wielu lat prowadzi również zajęcia profilaktyczno – prewencyjne dla dorosłych mieszkańców naszego miasta, które realizowane są cyklicznie bądź na  prośbę placówek oświatowych, domów kultury, klubów seniora, rad osiedli i innych instytucji samorządowych:

 • Bezpieczny Senior
 • Eko Senior
 • Historia Miasta Wrocławia
 • Władza rodzicielska – Odpowiedzialność karna nieletnich
 • Cyberprzemoc – Prawo w sieci
 • Narkotyki / Dopalacze / Środki psychoaktywne
 • Mowa nienawiści
 • Czyste powietrze / Spalanie odpadów
 • Bezpieczna kobieta w mieście

 Nasze wieloletnie doświadczenie pomogło nam wypracować efektywne mechanizmy pracy jak i współpracy, które ukierunkowane są na indywidualny rozwój każdego pracownika. Dlatego stawiamy na ludzi i zespół!

 

CZEKAMY NA CIEBIE!

 OFERUJEMY:

– stabilność zatrudnienia:

 • umowa o pracę

– atrakcyjny system wynagrodzeń:

 • dodatki za wieloletnią pracę
 • dodatki za pracę w godzinach nocnych
 • dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”
 • premie i nagrody uznaniowe

– możliwości rozwoju i korzyści:                                  

 • atrakcyjne szkolenia m.in. z taktyki i techniki interwencji, pierwszej pomocy, przepisów prawa w tym przepisów prawa miejscowego
 • aplikanci odbywają praktykę w różnych oddziałach Straży Miejskiej, dzięki czemu każdy znajdzie miejsce dla siebie
 • wysoko wykwalifikowana kadra szkoleniowa uczy właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • ukończony kurs podstawowy Strażnika Gminnego kwalifikuje do pracy w Straży Miejskiej na terenie całej Polski
 • stawiamy na podnoszenie poziomu sprawności fizycznej pracowników

– dodatkowe benefity:

 • możliwość uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe
 • dofinansowanie do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych rodzajów pomocy socjalnej
 • profesjonalne zaplecze sportowo – rekreacyjne
 • karta FitSport
 • korzystne ubezpieczenie indywidualne

  

W chwili obecnej poszukujemy:

Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, STRAŻNIK MIEJSKI – APLIKANT