W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ROWEREM PRZEZ MIASTO – strażnicy reagują i edukują

We Wrocławiu powstaje silna infrastruktura sprzyjająca poruszaniu się na rowerach. Wybudowano nowe drogi dla rowerów, zwiększyła się także sieć stacji rowerowych, dzięki którym mieszkańcy naszego miasta mogą go wypożyczyć. Wśród osób korzystających z prywatnych i miejskich jednośladów znajdują się zarówno doświadczeni rowerzyści, jak i osoby, które jeżdżą sporadycznie i być może nie do końca zapoznały się z przepisami ruchu drogowego.
Wraz z dużą liczbą osób korzystających z rowerów nasi funkcjonariusze zauważyli i reagują na wykroczenia popełniane przez rowerzystów.

Najczęstsze z nich to: jazda po chodniku i nie zwracanie uwagi na pieszych oraz przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Kierujący rowerami jeżdżą niejednokrotnie w sposób brawurowy zagrażając bezpieczeństwu innych użytkowników dróg. Zgłoszenia mieszkańców potwierdzają powyższe fakty.
Straż Miejska Wrocławia wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, reaguje i edukuje. Insp. Robert Paluch z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego jest autorem programu Akademia Bezpiecznego Rowerzysty. Przypomina o obowiązkach, przepisach i bezpieczeństwie nie tylko w czasie spotkań, festynów, czy zorganizowanych akcji, ale również widząc na swojej drodze niefrasobliwego użytkownika jednośladu, jadącego po chodniku.
Straż Miejska Wrocławia przypomina, że w myśl artykułu 33 ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów.
3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
4. (uchylony)
5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

BD – Oddział ZP