W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nie wolno myć silnika pojazdu poza wyznaczonymi miejscami

5 listopada 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska na ulicy Krakowskiej, zauważył mężczyznę myjącego silnik pojazdu, co doprowadziło do wycieku substancji ropopochodnych bezpośrednio na ziemię. W związku z myciem pojazdu w miejscu zabronionym sprawcę wykroczenia ukarano mandatem 250 zł. (art. 10 ust.2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.

wf