W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PODSUMOWANIE DNI SENIORA WROCŁAW 2019r. – z udziałem naszego funkcjonariusza

W dniu 5 listopada 2019r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora odbyło się spotkanie z udziałem zaproszonych gości mające na celu podsumowanie Dni Seniora Wrocław 2019r. Wyróżniono też kolejne Miejsca Przyjazne Seniorom.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 Partnerów Dni Seniora Wrocław 2019 – organizatorów wydarzeń z zakresu kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Podziękowania za swoją działalność otrzymał także funkcjonariusz Straży Miejskiej Wrocławia Paweł Grąbczewski. (zdjęcia)

 

 

 

 

MP