W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NIEPRAWIDŁOWE PARKOWANIE – mieszkańcy zgłaszają strażnicy reagują

Strażnicy miejscy przeprowadzili działania kontrolne na ulicy Jaworskiej – mieszkańcy zgłaszają utrudnienia w przejściu chodnikiem spowodowane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów:

25 listopada 2019 r. ujawniono 21 wykroczeń, w związku z tym wszczęto 21 postępowań w sprawie o wykroczenie (możliwe pouczenie, mandat do 500 zł. lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu).

wf