W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DYMIĄCA KOTŁOWNIA PRZY ULICY TĘCZOWEJ POD SPECJALNYM NADZOREM (czytaj dalej)

Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia  a także strażnicy osiedlowi, prowadzą działania kontrolne w związku z możliwym spalaniem odpadów, lub nieprzestrzegania „uchwały antysmogowej” w instalacjach grzewczych (kuchnie, piece kominki). Przyjmujemy zgłoszenia o czarnym, duszącym dymie – który według zgłaszających pochodzi ze spalania zakazanych substancji – plastiku, płyt meblowych, laminatów, ram okiennych, futryn czyli odpadów. Niektóre zgłoszenia dotyczą palenia ognisk.

Posiadamy upoważnienie od Prezydenta Wrocławia do przeprowadzania kontroli na terenie posesji. Ułatwieniem w naszej pracy jest możliwość pobrania próbek popiołu z paleniska (do specjalnych pojemników) które wysyłamy do laboratorium. Wyniki badań mogą być dowodem w sprawie o wykroczenie przed sądem.

Dodatkowo już niedługo (podpisano umowę na zakup) będziemy posiadali 2 drony wyposażone w głowice do badania zawartości dymu, kolejny  dron będzie posiadał kamerę termowizyjną – takie rozwiązanie pozwoli nam na szybsze zdiagnozowanie czy spalane są odpady. Warto podkreślić, że kolor i zapach dymu wydobywającego się z komina nie zawsze świadczy o tym, że w instalacji grzewczej budynku spalane są odpady.

Jednym z miejsc gdzie otrzymujemy dużo zgłoszeń jest ulica Tęczowa.

Od 1 września do 27 listopada otrzymaliśmy około 60 powiadomień o uciążliwościach związanych z dymiącym kominem. W styczniu 2019 r. podczas kontroli zostały pobrane próbki popiołu, a następnie w specjalistycznym laboratorium przeprowadzone badania – które wykazały obecność substancji pochodzących ze spalania odpadów. Sprawa znalazła swój finał w sądzie (27 listopada 2019r. odbyła się pierwsza rozprawa, kolejna przewidziana jest 28 stycznia 2020r.).

Podczas kolejnej kontroli przeprowadzonej 20 listopada 2019r. stwierdzono:

 • ogrzewanie – 2 piece C.O. o mocy 130 kW w których jako paliwo używany jest węgiel kamienny,
 • piece w chwili kontroli rozpalone, wewnątrz węgiel kamienny.
 • nie stwierdzono materiałów zabronionych w obrębie pieca.
 • według tabliczki znamionowej rok produkcji kotłów 2017r.
 • kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie kompetencyjnym straży miejskiej

Ponadto w tym samym dniu pobrano z dwóch kotłów próby do badania, które przeprowadzi Politechnika Wrocławska – w zależności od wyniku będą podjęte dalsze czynności (w przypadku stwierdzenia spalania odpadów zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie).

Podczas innych kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa w zakresie w którym możemy się poruszać. Działania kontrolne będą kontynuowane.

UWAGA:

 • Spalanie odpadów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem do 500 zł.

Na terenie Wrocławia obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków, piecykach, kominkach lub po prostu na powierzchni ziemi. Wynika on z obowiązujących przepisów prawa tj. z art. 191 ustawy o odpadach – Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

 • Strażnicy mogą nałożyć mandat gdy stwierdzą spalanie odpadów lub naruszenie tzw. uchwały antysmogowej:

Od 1 lipca 2018 r. – we Wrocławiu wszedł w życie zakaz stosowania najgorszych jakościowo paliw stałych:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową (trzeba go więcej zużyć, aby uzyskać pożądany efekt), a podczas spalania emituje duże ilości zanieczyszczeń pyłowych, siarkę, rtęć, czy bardzo toksyczny benzo-α-piren (obecny m.in. w dymie papierosowym);
 • mułów węglowych i odpadów węglowych – chodzi o muł węglowy i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem. Spalanie mułów i flotów (czyli odpadów węglowych) powoduje dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu; 10-50-krotnie większą, niż podczas spalania węgla kawałkowego. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urządzenia i kominy oraz znacznie pogarsza warunki spalania (obniża temperaturę).
 • miału – chodzi o węgiel kamienny w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie drobnej frakcji węgla powoduje, że generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery. Spalanie miału powinno odbywać się tylko w zaawansowanych technologicznie instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania;
 • wilgotnego drewna – chodzi o biomasę stałą (drewno) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.Spalanie mokrego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu, a także pyłów, zwłaszcza tych najmniejszych – a zatem najbardziej szkodliwych (PM10, PM2,5). Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią z drewna może prowadzić do obniżenia sprawności kominka/kotła, a także zapchania, korozji, czy samozapłonu komina. Spalać wolno tylko drewno suche – najlepiej sezonowane przez min. 2 lata. Chcąc sprawdzić wilgotność drewna można skorzystać ze specjalnych wilgotnościomierzy, dostępnych m.in. w sklepach budowlanych.

wf