W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ANIMAL PATROL STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ROZPOCZYNA DZIAŁANIE

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

19 grudnia 2019r. We Wrocławskiej Straży Miejskiej rozpoczyna działanie  ANIMAL PATROL. Wyposażeni w terenowy samochód strażnicy (po otrzymaniu zgłoszenia od dyżurnego  tel. 986) będą docierali tam gdzie zwierzęta wymagają naszej pomocy. Chcemy wspomóc w tym zakresie już działające instytucje i podmioty.

 

 • Najczęściej są to zwierzęta potrącone przez samochody – psy, koty ale także sarny, ptaki, kuny. Potrafimy udzielić takiemu zwierzęciu pierwszej pomocy – wiemy jak transportować ranne zwierzę, zatamować krwotok, poznaliśmy też podstawy psychologii zwierząt (dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy jest ono wystraszone lub przejawia agresję);
 • Będziemy reagować na zwierzęta bezdomne lub zagubione i błąkające się bez opieki;
 • Przyjedziemy gdy otrzymamy sygnał o niebezpiecznym psie, którego boją się mieszkańcy;
 • Interesuje nas los zwierząt gospodarskich we Wrocławiu.

 

Specjalistyczne wyposażenie: duża składana klatka, pojemnik transportowy dla małych zwierząt, chwytaki i pętle a także rękawice ochronne – ułatwi i zapewni profesjonalne działanie naszych strażników. Zostali oni także przeszkoleni w zakresie rozpoznawania i bezpiecznego odławiania egzotycznych zwierząt. Zapoznali się także z pracą działającego od kilku lat Animal patrol w Łodzi.

 

CHCEMY DZIAŁAĆ TAKŻE W OBSZARZE EDUKACYJNO – PREWENCYJNYM

Zarówno w przedszkolach i szkołach – kontynuując  już prowadzone zajęcia (na przykład jak obronić się przed agresywnym psem) ale i też w radach osiedli, na spotkaniach z mieszkańcami, festynach osiedlowych, poprzez przedstawianie przygotowanych autorskich programów z zakresu:

 • Obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe (prawo lokalne): „Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości  dla ludzi”.
 • Ochrona prawna zwierząt (Ustawa o ochronie zwierząt)

– znęcanie się nad zwierzętami,

– prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb.

 • Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
 • Edukacja mieszkańców Wrocławia w zakresie sposób reagowania i powiadamiania wyspecjalizowanych podmiotów w przypadku kontaktu z rannym lub potrzebującym innej pomocy zwierzęciem.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY DLA ZWIERZĄT

 

 • Potrącone przez pojazdy DOMOWE zwierzęta takie jak pies lub kot
 • Błąkające się zwierzę DOMOWE

Pogotowie dla zwierząt przy SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  ul. Ślazowa 2  

tel. 501 – 334 – 268

Pogotowie działa od 8:00 do 22:00

W godzinach nocnych pomoc jest udzielana zwierzętom potrzebującym natychmiastowej pomocy (zwierzęta ranne)

 • Ranne DZIKIE zwierzę (sarny, lisy, ptaki drapieżne itd.)

CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 71 – 770 – 22 – 22

tel. 986 Straż Miejska Wrocławia

 

Do „Animal patrol Wrocław” powinien należeć każdy z nas!

Reagujmy gdy zwierzęta potrzebują naszej ludzkiej pomocy!

Nie przechodźmy obojętnie – czasami wystarczy zadzwonić !

WF