W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie „przepracowanego” oleju

27 stycznia 2020r. podczas kontroli przez strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska posesji przy ulicy Braniborskiej stwierdzono spalanie w  piecu przeznaczonym na olej opałowy przepracowanego oleju silnikowego. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem z art. 191 Ustawy o odpadach – termiczne przekształcanie odpadów.

wf