W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

28 stycznia 2020r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole wjazdów/wyjazdów z budowy i nanoszenie błota przez pojazdy z budowy na drogę publiczną. Na ulicy Karmelkowej stwierdzono zanieczyszczoną drogę publiczną przez pojazdy z budowy, osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem z art.102 KW dodatkowo ukarana mandatem z art.75 KW za wylewanie przepracowanego oleju z koparki do gruntu. Patrol przeprowadził także kontrolę na ulicy Dożynkowej, gdzie stwierdził zanieczyszczony wjazd/wyjazd z budowy. Osoba odpowiedzialna za wykroczenie została ukarana mandatem mandatem.

wf