W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nadal spalamy odpady !

28 stycznia 2020r.  patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole przy ulicy Łęczyckiej  Na jednej z posesji ujawniono spalanie płyt meblowych wiórowych w piecu kaflowym. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem z art. 191 Ustawy o odpadach

Przy ulicy Kominiarskiej  inny patrol w związku ze zgłoszeniem przeprowadził kontrolę posesji podczas której  ujawniono – spalanie płyt meblowych (wiórowych) w piecu. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 191 Ustawy o odpadach

Przy ulicy Górnośląskiej  strażnicy podczas przeprowadzonej kontroli posesji ujawnili w jednym z lokali budynku wielorodzinnego spalanie odpadów w piecu – lakierowanych płyt oraz odpadów z rozbiórki mebli. Sprawcę ukarano mandatem z  art. 191 Ustawy o odpadach.

Przy ulicy Gliwickiej  strażnicy podczas prowadzonych czynności kontrolnych ujawnili spalanie odpadów w piecu centralnego ogrzewania – były to odpady z rozbiórki altany działkowej. Sprawcę ukarano mandatem z  art. 191 Ustawy o odpadach.

wf