W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

03 lutego 2020r.  o godzinie 08:40 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na posesji przy ulicy Miłoszyckiej. Straznicy ujawnili brak rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. Osoba odpowiedzialna za popełnienie wykroczenia została ukarana mandatem 500 zł. art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wf