W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

W dniu  04.02.2020r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska  przeprowadzili kontrole na posesjach , sprawdzając czym palimy w piecach. Niestety w kilku miejscach były to rzeczy niedozwolone: 

  • ulica Jutrzenki, w trakcie kontroli ujawniono, że w piecu palone jest  drewno lakierowane, drewno pokrytego farbą olejną. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny  200 zł z art.191 ustawy o odpadach
  • ulica Łanowa, w trakcie kontroli ujawniono spalanie drewna lakierowanym i drewna pokrytego farbą. Na sprawce wykroczenia nałożono mandat karny 200 zł z  art.191 ustawy o odpadach.
  • wyniku przeprowadzonych kontroli spalania na osiedlu Karłowice oraz Różanka strażnicy ujawnili trzy wykroczenia z art. 191 ustawy o odpadach. Osoby popełniające wykroczenie spalały odpady, były to plastiki oraz sklejka meblowa zostały ukarane mandatami na łączną kwotę 1500 zł.

wf