W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy Szczecińskiej

6 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę na jednej z posesji przy ulicy Szczecińskiej. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono trzy pojazdy których stan wskazywał, że są wycofane z eksploatacji i wbrew obowiązkowi nie zostały przekazane podmiotowi uprawnionemu – prowadzącemu koncesjonowaną stację demontażu pojazdów lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania takich pojazdów. W związku z tym na sprawcę nałożono trzy mandaty karne na kwotę 1500 zł. z art. 48 Ustawy o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji. Dodatkowo stwierdzono, że odbywały się tam naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatem naprawczym w sposób zagrażający środowisku tj. dokonując napraw związanych z wymianą elementów pojazdu zawierających zużyty olej silnikowy i przekładniowy, płyn chłodniczy oraz hamulcowy. Za popełnione wykroczenie nałożono mandat 500 zł. z art. 10 ust.2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku W Gminie w Związku z § 4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach.

wf