W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

6 lutego 2020 r. o godzinie 16.00 przy ulicy Szczecińskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył znaczne zadymienie na jednej z posesji – było to ognisko, w którym spalane były odpady z rozbiórki obiektu budowlanego –  ramy i drzwi pokryte ołowiową farbą olejną. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

wf