W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

MEDAL DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

15 maja w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się Finał Dolnośląski XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży “Uczę się bezpiecznie żyć” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP. Straż Miejska Wrocławia otrzymała medal i podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci  (48 placówek oświatowych z terenu województwa). Szczególne podziękowania zostały skierowane do sędziów Marcina Wiaka, Zbigniewa Pusza, Tomasza Kubiaka i Roberta Rękawika, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu nie tylko tego Finału lecz także do całej tegorocznej edycji Konkursu.

Continue reading

TAK NIE PARKUJMY ! (zdjęcia)

W poniedziałek 21 maja 2018 r.  o godzinie 19.05  na ulicy Jesionowej, kierowca Hondy zaparkował na chodniku – oczywiście tak nie wolno – brak co najmniej 1,5 metra przejścia dla pieszych, stworzenie utrudnienia a nawet zagrożenia w ruchu drogowym (piesi muszą schodzić na jezdnię). Pojazd został odholowany na koszt kierującego oraz nałożono mandat karny i punkty. Na szczęście żadnemu pieszemu nic się nie stało…. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 21.05.2018 r. (zdjęcia)

W poniedziałek 21 maja 2018 r. o  godzinie 08.50 patrol straży miejskiej z Oddziału Ochrony Środowiska, podczas kontroli terenu przy ulicy Krakowskiej,  stwierdził wykroczenie z artykułu 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z § 4 Uchwały NR XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia tj. naprawy pojazdu samochodowego poza warsztatem naprawczym polegającej na wymianie oleju silnikowego w wyniku którego nastąpiło zanieczyszczenie terenu tą substancją. Sprawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 złotych. Continue reading

Spacer „SZLAKIEM WROCŁAWSKICH KRASNALI”

Serdecznie zapraszamy w piątek 08.06.2018 o godz. 10.00 na bezpłatny spacer „SZLAKIEM WROCŁAWSKICH KRASNALI” w ramach miesiąca rodziny. Wycieczkę rozpoczniemy od zbiórki przy Papie Krasnalu na ul. Świdnickiej, a oprowadzać nas będzie licencjonowany przewodnik ze Straży Miejskiej Wrocławia st. insp. Paweł Grąbczewski .

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 18.05.2018 r. (zdjęcia)

18.05.2018 r. (piątek) o godz. 15:45 patrol strażników z Oddziału Ochrony Środowiska,  udał się na  ul. Obornicką /Bezpieczną. Za skupem złomu na terenie zielonym zlokalizowano ognisko, w którym palono tworzywa sztuczne –  pianka poliuretanowa i folia (prawienie pochodzącej z fotela lub kanapy).  Na miejscu nie zastano sprawców wykroczenia. Strażnicy zagasili ognisko.

Continue reading

BEZPIECZNA KOBIETA

W programie „Bezpieczna Kobieta w Mieście” prowadzonym przez Straż Miejską Wrocławia tym razem uczestniczyły uczennice Gimnazjum nr 18 przy ul. Kłodnickiej. Zapoznały się z technikami samoobrony oraz jak radzić sobie w sytuacji napaści i bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uczennice same chętnie i aktywnie brały udział w ćwiczeniach. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 16.05.2018 r. (zdjęcia)

16 maja 2018 r. (środa) patrol strażników z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Ostrzeszowską. Na miejscu strażnicy zauważyli  ognisko, w którym znajdowały się odpady zielone oraz materiały plastikowe, foliowe i metalowe.  Na ujawnionego sprawcę wykroczenia nałożono mandat w wysokości 300 zł. oraz doprowadzono do zagaszenia ogniska i uprzątnięcia terenu.

Continue reading

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDSZKOLAKÓW

Straż Miejska Wrocławia od wielu lat wspiera wrocławskie placówki oświatowe w prowadzeniu działań profilaktycznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 15.05.2018 r. w Przedszkolu nr 123 st. insp. Paweł Grąbczewski przypomniał przedszkolakom numery alarmowe oraz o bezpiecznym zachowaniu podczas przechodzenia przez jezdnię. Uświadomił dzieciom co może grozić ze strony osoby nieznajomej i jak w takiej sytuacji należy się zachować.

Continue reading

Wrocławianie i 4 łapy na polanie

W sobotę 12 maja 2018 odbył się piknik „Wrocławianie i 4 łapy na polanie” zorganizowany przez Straż Miejską Wrocławia. Wszystkim którzy przyszli, zwróciliśmy uwagę na problem bezdomności zwierząt oraz przypomnieliśmy o obowiązkach dotyczących właścicieli psów na terenie Wrocławia. Przekazaliśmy również wiedzę jak dbać o środowisko naturalne w aspekcie ekologicznym.

Continue reading