W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

EKO PATROL W DZIAŁANIU – kontrole i interwencje

ulica Żernicka, a Jerzmanowska – w trakcie kontroli funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska ujawnili miejsce naruszenia warunków gospodarowania odpadami, wyciek substancji ropopochodnych do gruntu. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami na sprawcę nałożono mandat karny.
ulica Pawłowicka – ujawniano przepełniony zbiornik bezodpływowy, który doprowadził do wylania się fekaliów. Za zaistniałą sytuację nałożono na sprawcę mandat karny.
– kontrola skupów metali kolorowych w trakcie której ujawniono naruszenie gospodarowania odpadami w sposób zagrażający środowisku poprzez wyciek substancji ropopochodnych do gruntu, a także naruszenia warunków zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na sprawców nałożono mandat karny. Continue reading

PIĄTKI Z PROFILAKTYKĄ

Kolejny rok szkolny za nami. Dzisiaj dzieci otrzymują świadectwa szkolne i tym samym zakończą naukę. Jaki był ten rok? Na pewno niósł ze sobą wiele wyzwań, chociażby tych związanych ze zdalnym nauczaniem przez pandemię Covid-19, jak również przez wojnę na Ukrainie.

Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

23 czerwca 2022 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 59 mandatów na kwotę 7950 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 4 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 24 blokady;
• pouczyli 12 osób;
• wszczęli 18 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

TAK NIE PARKUJMY

22 czerwca 2022 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 83 mandaty na kwotę 14450 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 29 blokad;
• pouczyli 11 osób;
• wszczęli 21 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

TAK NIE PARKUJMY

21 czerwca 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 94 mandaty na kwotę 25050 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 36 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 14 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 21 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

TAK NIE PARKUJMY

20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 86 mandatów na kwotę 21710 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 3 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 21 blokad;
• pouczyli 13 osób;
• wszczęli 9 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

PODZIĘKOWANIA DLA NASZEGO FUNKCJONARIUSZA

Nasz strażnik Grzegorz Muchorowski od wielu lat prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży we wrocławskich placówkach oświatowych. Jego specjalnością jest m.in. prawo w sieci czy mowa nienawiści. Jeśli można mówić o kimś, że ma dar do mówienia, to z całą pewnością możemy to powiedzieć właśnie o nim.

Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

17,18,19 czerwca 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 176 mandatów na kwotę 34000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 74 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 37 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• wszczęli 35 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

PIĄTKI Z PROFILAKTYKĄ

Jeśli myślimy o wakacjach, to najlepsze są takie, które są bezpieczne. Dlatego nasi funkcjonariusze cały czas spotykają się z młodzieżą aby rozmawiać o sprawach ważnych. Wypoczynek jest również udany kiedy spędzamy go w ładnym i czystym miejscu. Dlatego też w tym tygodniu było i bezpiecznie i ekologicznie.

Continue reading