Uroczyste spotkanie krwiodawców

W ubiegły piątek odbyło się spotkanie członków klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Straży Miejskiej Wrocławia. W uroczystym otwarciu spotkania wzięli udział strażnicy, oraz inni członkowie klubu, którzy swoją ofiarnością zasłużyli się dla HDK. Wśród zaproszonych gości mogliśmy widzieć pana Krzysztofa Klareckiego - wiceprezesa Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego PCK we Wrocławiu, a jednocześnie prezesa klubu HDK PCK przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, pana Tomasza Nowickiego z Polskiego Czerwonego Krzyża, panią Agnieszkę Smolis z Liceum Ogólnokształcącego nr XV, pana Piotra Kościelnego zastępcę Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia.

Instytucje oraz osoby wspierające naszą działalność otrzymały statuetki oraz upominki z podziękowaniami za dotychczasową współpracę na rzecz honorowego krwiodawstwa. Wyróżnieni to:

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Liceum nr XV

Zespół Szkół nr 3

Zespół Szkół nr 6

Zbigniew Słysz - Komendant Straży Miejskiej

Krzysztof Klarecki

Tomasz Nowicki

Agnieszka Smolis

Robert Paluch

Tomasz Supranionek

Krzysztof Popławski

Ryszard Kozłowski

Piotr Pomykała

Andrzej Opłocki

Sebastian Folga

Sławomir Lewek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po czterech latach działalności obecnego zarządu dokonano wyboru nowego. Większego zaskoczenia nie było, nowym prezesem został wybrany jednogłośnie Dariusz Ziółkowski. Pełnił on tę funkcję dotychczas, a jego praca charakteryzowała się rzetelnością i pełnym profesjonalizmem. Nie było żadnych wątpliwości co do wyboru kolejnej osoby z zarządu, którym pozostał Wiktor Kula dotychczasowy zastępca prezesa. Tomasz Supranionek mimo iż nie jest już pracownikiem Straży Miejskiej pozostał na swoim stanowisku sekretarza, a Sebastian Folga i Krzysztof Popławski również objęli dotychczasową pełnioną funkcję. Druga część tego spotkania miała charakter mniej oficjalny. Zakończenie spotkania zwieńczyły wspólne rozmowy przy kawie. Członkowie wyrażali swoje zadowolenie z tego, że mogą pomagać w tak istotnej kwestii jakim jest krwiodawstwo. Wyrazili chęć dalszej współpracy i zachęcania kolejnych chętnych do zbiórki krwi.

EZ

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy