Klub Honorowych Dawców Krwi

Historia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Straży Miejskiej Wrocławia.

W 2011 roku grupa inicjatywna, w skład której weszli Wiktor Kula, Dariusz Ziółkowski, Ryszard Kozłowski, Tomasz Supranionek, postanowiła założyć Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. 15 czerwca 2011 roku klub przybrał nazwę „Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Straży Miejskiej Wrocławia”.

 

W skład obecnego zarządu wchodzą:

Prezes – Dariusz Ziółkowski

Zastępca Prezesa – Wiktor Kula

Sekretarz – Tomasz Supranionek

Skarbnik – Sebastian Folga

Członek Zarządu Klubu – Krzysztof Popławski

 

W pierwszej masowej akcji, która została przeprowadzona 21 września 2011 roku uczestniczyło 57 osób. Zebraliśmy wtedy 23,4 litra tego życiodajnego płynu.

 

Nasz Klub w swojej działalności organizował i wspierał wiele akcji niosących pomoc potrzebującym. Zebrana krew została przeznaczona na rzecz wrocławskich szpitali oraz dzieci z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przeprowadziliśmy również akcję rejestracji dawców szpiku kostnego oraz zbiórkę środków na rzecz wrocławskiego schroniska dla zwierząt.

 

Wspomniane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich pracownicy i funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia jak również mieszkańcy naszego miasta, uczniowie, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz radni Rady Miejskiej Wrocławia.

Za bezinteresowną pomoc oraz najcenniejszy dar życia serdecznie dziękujemy!

 

Nasz Klub obecnie liczy 61 członków. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu kierownictwa Straży Miejskiej Wrocławia i innych osób, liczebność klubu oraz jego działalność w przyszłości będzie systematycznie wzrastać z korzyścią dla naszych beneficjentów. W wyniku naszych akcji łącznie oddano 211 litrów krwi i jej składników.

 

Do najbardziej zasłużonych krwiodawców Klubu HDK PCK przy Straży Miejskiej Wrocławia należą:

Wiktor Kula, Dariusz Szydłowski, Robert Paluch, Robert Rękawik, Tomasz Supranionek, Piotr Nowaczyk, Ryszard Kozłowski, Dariusz Ziółkowski, Przemysław Świderek, Krzysztof Popławski, Sławomir Lewek, Ozga Leszek.

 

Osoby, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka serdecznie zapraszamy do udziału w naszych akcjach.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy