Zanieczyszczony wyjazd z budowy

W dniu wczorajszym o godzinie 14:22 funkcjonariusze zauważyli na ulicy Racławickiej zabrudzoną jezdnię przy wjeździe/wyjeździe na budowę.

Zanieczyszczona jezdnia

W dniu 27.04.2016r. o godz. 15:10 patrol udał się na ul. Piołunową w związku z zanieczyszczoną jezdnią przez samochody wyjeżdżające z budowy. Na miejscu osobę odpowiedzialną za utrzymanie w czystości wjazdu/wyjazdu z budowy, ukarano mandatem w wysokości 200 zł.

Brak umów za wywóz nieczystości

W dniu 25 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia ujawnili trzy przypadki nieprzestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Niezabezpieczony montaż rynien

Na ul Trzeciego Maja patrol zauważył niezabezpieczone prace budowlano-remontowe, które prowadzone były na wyskości. Prace polegały na montażu rynien. Na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny w wysokości 200 zł z artykułu 72 kw

Kosztowna naprawa

22 kwietnia o godzinie 18.50 patrol podjął interwencję wobec mężczyzny, który na ul. Filipińskiej naprawiał samochód.

Interwencje Eko

O godz. 11:20 na ulicy Adamczewskich funkcjonariusze stwierdzili mycie pojazdu poza myjnią samochodową w miejscu do tego nieprzystosowanym oraz zanieczyszczenie wyciekającym olejem silnikowym. Osobę odpowiedzialną ukarano dwoma mandatami na łączną kwotę 400 zł.

Eko w akcji

Mandatem karnym w wysokości 500 złotych zakończyła się interwencja podjęta wobec mężczyzny, który niszczył roślinność odrywając korę z krzewów.

Niezabezpieczone prace remontowe

W dniu 15.04.2016r. o godzinie 15:47 patrol stwierdził nieprawidłowo zabezpieczone prace przy elewacji budynku na ul. św. Wincentego. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w wysokości 150 zł z art. 84 kodeksu wykroczeń

Zaśmiecenie terenu

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące gromadzenia odpadów na ulicy Daktylowej. O godzinie 18:25 patrol stwierdził teren zanieczyszczony zalegającymi odpadami komunalnymi. Osobę odpowiedzialną za ich gromadzenie ukarano mandatem w wysokości 500 zł.

Spalanie odpadów

W dniu 1404.2016r. o godzinie 10:30 patrol zauważył duże zadymienie wydobywające się znad składu opału u zbiegu ulic Opolskiej i Krakowskiej. Na miejscu stwierdzono spalanie odpadów w beczce powodujące duże zadymienie. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w wysokości 300 złotych.

Niedopełnienie obowiązków przy pracach budowlanych

W dniu 13.04.2016r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska musieli dwukrotnie interweniować wobec osób odpowiedzialnych za niedopełnienie obowiązków przy prowadzeniu prac budowlanych.

Wylewanie oleju silnikowego

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia w dniu 13.04.2016r. o godzinie 15:05 przeprowadzili kontrolę skupu złomu na ulicy Stabłowickiej, gdzie stwierdzili wylewanie oleju silnikowego na ziemię oraz brak utrzymania terenu w należytym stanie sanitarno-porządkowym. Osobę odpowiedzialną ukarano dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 500 zł z artykułu 75 i artykułu 117 kodeksu wykroczeń.

Zanieczyszczony wyjazd z budowy

W dniu 13.04.2016r. o godzinie 11:25 na ulicy Birmańskiej patrol stwierdził zanieczyszczony błotem wjazd/wyjazd z budowy oraz na pobliskiej ulicy Afgańskiej nieoznaczoną przeszkodę pozostawioną w pasie ruchu drogowego przez pracowników tej samej firmy. Na miejscu ustalono osobę odpowiedzialną i ukarano ją dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 350 zł z artykułu 102 i 84 kodeksu wykroczeń.

Ekolodzy w działaniu

W dniu 12.04.2016r. o godzinie 14:25 na ul. Dubois patrol zauważył pojazd zaparkowany w podwórzu, z którego wyciekał olej silnikowy. Sprawcę zanieczyszczenia ukarano mandatem w wysokości 200 zł z art.145 kw

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy