Zanieczyszczona jezdnia

W dniu 27.04.2016r. o godz. 15:10 patrol udał się na ul. Piołunową w związku z zanieczyszczoną jezdnią przez samochody wyjeżdżające z budowy. Na miejscu osobę odpowiedzialną za utrzymanie w czystości wjazdu/wyjazdu z budowy, ukarano mandatem w wysokości 200 zł.

Brak umów za wywóz nieczystości

W dniu 25 kwietnia funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia ujawnili trzy przypadki nieprzestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Niezabezpieczony montaż rynien

Na ul Trzeciego Maja patrol zauważył niezabezpieczone prace budowlano-remontowe, które prowadzone były na wyskości. Prace polegały na montażu rynien. Na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny w wysokości 200 zł z artykułu 72 kw

Kosztowna naprawa

22 kwietnia o godzinie 18.50 patrol podjął interwencję wobec mężczyzny, który na ul. Filipińskiej naprawiał samochód.

Interwencje Eko

O godz. 11:20 na ulicy Adamczewskich funkcjonariusze stwierdzili mycie pojazdu poza myjnią samochodową w miejscu do tego nieprzystosowanym oraz zanieczyszczenie wyciekającym olejem silnikowym. Osobę odpowiedzialną ukarano dwoma mandatami na łączną kwotę 400 zł.

Eko w akcji

Mandatem karnym w wysokości 500 złotych zakończyła się interwencja podjęta wobec mężczyzny, który niszczył roślinność odrywając korę z krzewów.

Niezabezpieczone prace remontowe

W dniu 15.04.2016r. o godzinie 15:47 patrol stwierdził nieprawidłowo zabezpieczone prace przy elewacji budynku na ul. św. Wincentego. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w wysokości 150 zł z art. 84 kodeksu wykroczeń

Zaśmiecenie terenu

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące gromadzenia odpadów na ulicy Daktylowej. O godzinie 18:25 patrol stwierdził teren zanieczyszczony zalegającymi odpadami komunalnymi. Osobę odpowiedzialną za ich gromadzenie ukarano mandatem w wysokości 500 zł.

Spalanie odpadów

W dniu 1404.2016r. o godzinie 10:30 patrol zauważył duże zadymienie wydobywające się znad składu opału u zbiegu ulic Opolskiej i Krakowskiej. Na miejscu stwierdzono spalanie odpadów w beczce powodujące duże zadymienie. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w wysokości 300 złotych.

Niedopełnienie obowiązków przy pracach budowlanych

W dniu 13.04.2016r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska musieli dwukrotnie interweniować wobec osób odpowiedzialnych za niedopełnienie obowiązków przy prowadzeniu prac budowlanych.

Wylewanie oleju silnikowego

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia w dniu 13.04.2016r. o godzinie 15:05 przeprowadzili kontrolę skupu złomu na ulicy Stabłowickiej, gdzie stwierdzili wylewanie oleju silnikowego na ziemię oraz brak utrzymania terenu w należytym stanie sanitarno-porządkowym. Osobę odpowiedzialną ukarano dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 500 zł z artykułu 75 i artykułu 117 kodeksu wykroczeń.

Zanieczyszczony wyjazd z budowy

W dniu 13.04.2016r. o godzinie 11:25 na ulicy Birmańskiej patrol stwierdził zanieczyszczony błotem wjazd/wyjazd z budowy oraz na pobliskiej ulicy Afgańskiej nieoznaczoną przeszkodę pozostawioną w pasie ruchu drogowego przez pracowników tej samej firmy. Na miejscu ustalono osobę odpowiedzialną i ukarano ją dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 350 zł z artykułu 102 i 84 kodeksu wykroczeń.

Ekolodzy w działaniu

W dniu 12.04.2016r. o godzinie 14:25 na ul. Dubois patrol zauważył pojazd zaparkowany w podwórzu, z którego wyciekał olej silnikowy. Sprawcę zanieczyszczenia ukarano mandatem w wysokości 200 zł z art.145 kw

Wysypali gruz na drogę

W dniu 11.04.2016r. o godzinie 16:50 na ul. Chorwackiej funkcjonariusze stwierdzili wysypany gruz na chodniku i jezdni z wystającymi elementami drucianymi, które mogły spowodować zagrożenie dla przechodzących osób. Strażnicy ustalili osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości, którą ukarano dwoma mandatami na łączną kwotę 600 zł

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy