Powrót niskich temperatur i problemy ze spalaniem odpadów

Niska temperatura utrzymująca się w mijającym tygodniu spowodowała, że niektórzy mieszkańcy Wrocławia ogrzewający mieszkania i domy piecami, wykorzystują do tego odpady typu sklejka meblowa.

Spalanie odpadów i instalacji elektrycznej

Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych zauważyli przy ul. Bardzkiej dym unoszący się z wrzosowisk.

Rów melioracyjny to nie ściek

Dnia 2 lutego 2016 r. Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska w wyniku prowadzonych czynności kontrolnych ustaliły osoby odpowiedzialne za wylewanie nieczystości do rowu przy ul. Czajczej. W toku prowadzonych czynności sprawdzono okoliczne nieruchomości. Ustalono osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do wprowadzenia ścieków do wód oraz do ziemi. Nałozono 2 mandaty karne na sumę 1000 złotych.

 WF

Walczymy ze smogiem

Trwa sezon grzewczy. Pomimo regularnych kontroli, akcji edukacyjnych, Wrocławianie nadal nie dbają o czyste powietrze w naszym mieście.

W dniu 01 lutego funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska zauważyli duże zadymienie przy ulicy Wiaduktowej na terenie skupu złomu i ośrodka szkolenia kierowców. Na miejscu okazało się, że spalane są duże ilości kabli w okleinie gumowej, plastik po farbach oraz papier.

Grota - Roweckiego czy błotna?

Do rozlicznych zadań Straży Miejskiej Wrocławia należy kontrolowanie jezdni przyległych do placów budowy.

Nawracający problem – spalanie odpadów

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania odpadów w piecu funkcjonariusz Oddziału Ochrony Środowiska 27 stycznia 2016 r. udał się na ul. Ignacego Domeyki.

Gęsty dym przy ulicy Marka Polo

W dniu 07 stycznia 2016 r. jeden z funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia, w trakcie działań na Biskupinie zauważył gęsty dym, unoszący się nad terenem znajdującym się przy ulicy Marca Polo. Na miejscu okazało się, że pracownicy jednej z Wrocławskich firm spalali duże ilości odpadów zielonych (gałęzie, korzenie), powodując bardzo duże zadymienie okolicy.

Konsekwencje spalania odpadów

Kontynuowane są kontrole zmierzające do ograniczenia przypadków spalania odpadów i tak w dniu 29 grudnia 2015 r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Wapiennej ujawnili fakt spalania w piecu centralnego ogrzewania odpadów takich jak lakierowane deski, sklejki oraz zużyte pieluchy.

Uniemożliwiła kontrolę antysmogową

W dniu 14.12.2015 około  godziny 16:50 funkcjonariuszki z Oddziału Ochrony Środowiska  Straży Miejskiej Wrocławia, udały się na ul. Piernikową w celu przeprowadzenia  wcześniej zaplanowanych kontroli.

Działania prewencyjne we wrocławskich lokalach gastronomicznych

W dniu 18 listopada 2015 r. funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia wraz z pracownikami Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przeprowadzili akcję prewencyjną w lokalach gastronomicznych w Rynku.

Interwencje Oddziału Ochrony Środowiska

W dniu 16 października 2015 r. patrole z Oddziału Ochrony Środowiska podjęły następujące interwencje:

- w trakcie współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa przy ul. Osinieckiej  przeprowadzili kontrolę  terenu, na którym składowano masy ziemne, kręgi budowlane i pręty. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym za niezabezpieczenie terenu.

Nielegalny znak

W dniu 16 października 2015 r. funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę na ulicy Łaciarskiej / Oławskiej pod kątem prawidłowości ustawionego tam znaku drogowego.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy