Uświadamiamy wędkarzy

W dniu 07 października 2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim prowadzili działania pod kątem umacniania w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Kontrole na ogródkach działkowych

W dniu 07 października 2015r. patrole Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia prowadziły działania na terenie ogródków działkowych przy ulicach Wiaduktowej, Bujwida, Starogroblowej i Gnieźnieńskiej.

Jesienne spalanie

W dniu 02 października 2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia udali się na ulicę Braniborską w związku ze zgłoszeniem spalania odpadów. Po przybyciu na miejsce zgłoszenie się potwierdziło i w wyniku podjętych działań osobę spalającą odpady ukarano mandatem karnym.

Oddział Ochrony Środowiska edukuje najmłodszych

W dniach 21, 22 i 23 września 2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia brali udział w akcji „Sprzątanie Świata” w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Bobrzej. W akcji wzięło udział około 400 dzieci, które uczyły się jak segregować śmieci oraz czynnie uczestniczyły w zbiórce zalegających odpadów w parku przy ul. Wejherowskiej.

Skuteczne działania Oddziału Ochrony Środowiska

W dniach 02.09.2015r-04.09.2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole na terenie miasta Wrocławia pod kątem przestrzegania przepisów porządkowych.

03 września 2015r. na ulicy Biskupa Tomasza strażnicy podjęli interwencję dotyczącą nieprawidłowo zabezpieczonego wykopu oraz zanieczyszczenia chodnika i jezdni. Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami, a teren nakazano uprzątnąć i zabezpieczyć.

Kontrole Oddziału Ochrony Środowiska

W dniach 31.08.2015r. – 02.09.2015r. Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia przeprowadzili kontrole terenów gdzie najczęściej dochodzi do nieprawidłowości przy składowaniu odpadów, wylewania nieczystości oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji ewidencji skupowanych materiałów w skupach złomu. W wyniku kontroli ujawniono następujące nieprawidłowości.

UWAGA niebezpieczne rośliny

W dniach 23 i 24 czerwca 2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska, podjęli szereg interwencji na terenie Wrocławia w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, dotyczącymi niebezpiecznej rośliny jaką jest Barszcz Sosnowskiego.

Zanieczyszczone drogi

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia w ramach rutynowych kontroli sprawdzają stan czystości dróg na terenie Wrocławia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia drogi publicznej podejmują interwencje wobec osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, a także kontrolują miejsca najczęściej wskazywane przez mieszkańców, w których dochodzi do takich przypadków. Mieszkańcy w swoich zgłoszeniach sygnalizują, że pojazdy wyjeżdżające z placu budowy zanieczyszczają błotem jezdnię i chodniki.

Kontrole w ramach akcji Stop oKUPAcji Wrocławia

W dniach 14-15 kwietnia 2015r. funkcjonariusze Oddziału II Straży Miejskiej Wrocławia przeprowadzili kontrole w rejonie Placu Strzeleckiego i Parku Staszica pod kątem sprzątania po swoich psach oraz wyprowadzania ich bez nakazanych środków ostrożności.

Kontrole posesji

W związku ze zgłoszeniami zaniepokojonych mieszkańców o próbach kontroli terenów posesji przez młodych ludzi podających się za przedstawicieli organizacji „Środowisko”, którzy próbują siłą przedostać się na prywatne tereny, aby sprawdzić (?) czy mieszkańcy segregują prawidłowo odpady

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy