Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci XI edycja

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci. Wszyscy wiemy, jak ważne jest promowanie działań proekologicznych już od najmłodszych lat. Jesteśmy nierozerwalną częścią przyrody, dlatego też troska o jej przetrwanie leży w naszym najgłębszym interesie.

Rozwój cywilizacji, a co za tym idzie wytwarzanie coraz większej ilości odpadów wyrządza ogromne szkody przyrodzie.

Znikają lasy, powstają nowe aglomeracje miejskie, fabryki, autostrady. Ważne jest abyśmy nauczyli się chronić wszystkie elementy środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka. Działania te przysłużą się zahamowaniu ujemnych następstw rozwoju gospodarczego i technicznego, które powodują zanieczyszczenia atmosfery, wód, gleb i gruntów.

Stąd też projekt WDUSŚ, mający charakter edukacyjny, promujący ekologię .

Straż Miejska włączyła się do projektu przeprowadzając prelekcje w zgłoszonych placówkach oświatowych, koordynatorem jest młodszy specjalista Dorota Żukowska. Tematyka zajęć dostosowana do grup wiekowych dzieci uczy je zrozumieć, że segregacja odpadów jest bardzo ważna. Dzięki temu można odzyskać wiele surowców wtórnych i zaoszczędzić dużo energii. Dzięki segregacji odpadów na wysypisko trafia mniej śmieci, a te które można poddać recyklingowi zostają powtórnie przetworzone. Kształtujmy wspólnie pozytywne postawy chroniąc nasze środowisko.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy