Agresja

Coraz częściej spotykamy się z przejawami agresji. Problem agresywnych zachowań obejmuje coraz młodsze dzieci. Dlatego ważne jest, aby o tym rozmawiać już od najmłodszych lat.

Agresja to działanie skierowane przeciwko ludziom lub przedmiotom wywołującym niezadowolenie lub gniew. Celem agresji jest wyrządzenie szkody przedmiotowi agresji.

Skąd się biorą takie zachowania wśród dzieci? Problem ten poruszyła funkcjonariuszka Dorota Żukowska podczas spotkania z uczniami SP 82. Uczniowie w wieku 11-13 lat podczas pogadanki z wielkim zaangażowaniem włączyli się do dyskusji na temat agresywnych zachowań, przemocy zarówno fizycznej i psychicznej, cyberprzemocy, odpowiedzialności za swoje czyny. Żadne pytanie do prelegentki nie zostało bez odpowiedzi. Uczniowie dowiedzieli się, iż każde niewłaściwe zachowanie należy ponieść konsekwencje. Oprócz emocji sprawcy przemocy należy zastanowić się, co czuje osoba poszkodowana i że nie można być obojętnym na krzywdę innych osób.

Źródło zdjęcia: http://www.slideshare.net/MalagaZ/agresja-rodzi-agresj

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy