Radni z wrocławskich osiedli uczą się pierwszej pomocy

W dniu 11 marca 2016 r. w godzinach 17:00 – 18:30 funkcjonariuszka z Referatu Prewencji i Komunikacji Społecznej, młodszy inspektor Beata Dopierała przeprowadziła zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy dla Radnych z wrocławskich osiedli. Nasi Radni z Osiedli: Maślice, Żerniki Wrocławskie, Nowy Dwór, Kuźniki czynnie brali udział w nauce ratowania życia.

Do dyspozycji mieli szkoleniowe fantomy i defibrylator. Każdy z nich dowiedział się jak należy wezwać pomoc, gdzie we Wrocławiu znajdują się defibrylatory AED i jak należy z nich korzystać oraz jakie czynności bezpośrednio należy podjąć przy osobie w stanie zagrożenia życia.

Beata Dopierała ukończyła Wyższą Szkołę Medyczną w Legnicy na Wydziale Pielęgniarstwa, w Straży Miejskiej Wrocławia swoją wiedzę medyczną przekazuje m.in. Paniom w trakcie kursu w ramach programu „Bezpieczna Kobieta w Mieście” oraz razem z Ratownikiem Medycznym Pauliną Molendą także pracującą w Straży Miejskiej Wrocławia, uczy najmłodszych pierwszej pomocy znanej wszystkim jako „Mini Ratownik”.

To jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy widać po zapotrzebowaniu mieszkańców na naukę. W czasie kursu „Bezpieczna Kobieta w Mieście” przeszkolono już ponad 1000 kobiet, a od początku 2016 roku, kiedy to rozpoczął się „ Mini Ratownik” ponad 800 dzieci ze żłobków, przedszkoli i szkół uczyło się ratować ludzi.

Radni obecni na zajęciach przy ulicy Kosmonautów wyrazili chęć kontynuowania nauki i chcieliby nas gościć na swoich osiedlach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zajęcia takie będą oczywiście prowadzone.

BD

 

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy