Żywe karpie już w sprzedaży

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Apelujemy do sprzedawców , aby przestrzegali podstawowych zasad dotyczących sprzedaży ryb.

Sprzedawcy ryb powinni zwrócić szczególną uwagę na humanitarne warunki obrotu rybami w szczególności:

  • uśmiercanie ryb powinno się odbywać sposób humanitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia

  • miejsce uśmiercania ryb, powinno być wydzielone, za parawanem

  • zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci

  • żywe ryby, muszą być przetrzymywane w basenach z czysta napowietrzaną wodą

  • polecana jest sprzedaż ryb po uprzednim ich uśmierceniu

  • nie wolno pakować żywych ryb w plastikowe torby

Art. 35.

1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1–4

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ogólne zasady wynikają z

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy