Bezpieczny rowerzysta

Dnia 7 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia z pięcioklasistami, w ramach przygotowania do egzaminu na kartę rowerową.

Uczniowie uczestniczyli w prelekcji, dotyczącej prawidłowego wyposażenia roweru, dostosowania się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, a także na temat zasad pierwszeństwa przejazdu, postępowania wobec pieszego oraz wielu innych przepisów Prawa o ruchu drogowym.

Jeden ze strażników miejskich pokazał również słuchaczom wzór karty rowerowej, o którą mogą się starać 12 czerwca br. Uczniowie podchodzić będą do egzaminu sprawdzającego ich kwalifikacje i umiejętności, składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Karta rowerowa2

3. rower

4. rower

SSS

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy