W drodze do SP nr 47

Wrocławscy strażnicy miejscy zapewniali bezpieczną drogę do Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej 35/37.

SP 47

Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Januszowicka 35/37, http://sp47.wroclaw.pl/sp47/

1. SP 47

Należy przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych.

2. SP 47

Mieszkaniec osiedla zgłasza problem związany z nieprawidłowym parkowaniem.

3. SP 47

Strażnik miejski informuje przechodniów o zachowaniu szczególnej ostrożności w ruchu ulicznym.

S

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy