XXVI lat w służbie społeczności lokalnej

Historia Straży Miejskiej Wrocławia rozpoczęła się w styczniu 1991 roku utworzeniem Miejskiej Służby Interwencyjnej, jako jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego.

Przeszkolone przez Policję osoby rozpoczęły egzekwowanie przepisów porządkowych, kontrolę służb odpowiedzialnych za czystość ulic oraz likwidację nielegalnego handlu.

Straż Miejska Wrocławia została powołana 25 września 1991 r. przez Prezydenta Miasta Wrocławia. W momencie powołania miała 23 etaty mundurowe. Obecnie Straż Miejska Wrocławia to 320 etatów mundurowych i 43 etaty administracyjne.

W ubiegły piątek w starym Ratuszu odbyły się uroczystości z okazji XXVI-lecia Straży Miejskiej Wrocławia. Wśród zaproszonych gości byli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, Przewodniczący Wrocławskiej Rady Miejskiej Jacek Osssowski oraz przedstawiciele Policji Państwowej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, WBiZK i inni.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem pocztu sztandarowego przez kompanię honorową a następnie wysłuchaniem Hymnu Narodowego.

Nowoprzyjęci aplikanci złożyli ślubowanie:

„Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”.

Następnie Wojewoda Dolnośląski wręczył wyróżnionym strażnikom medale za długoletnią służbę a Komendant Straży Miejskiej Wrocławia awanse służbowe.

W swoim przemówieniu Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski powiedział:: „nie wyobrażam sobie funkcjonowania naszego miasta bez takiej służby jak Straż Miejska Wrocławia”.

My strażnicy miejscy, czujemy, że pracując dla Wrocławian - jesteśmy częścią Tego miasta - wspólnoty myśli i czynów. I jesteśmy z tego dumni!

sssw

ssssssw

ssw

wss

ssssw

sssssw

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy