Bezprawne ogłoszenia

Taki czyn zabroniony stypizowany został w art. 63a§1 ustawy kodeks wykroczeń.
    Odpowiedzialności za wskazane wykroczenie podlega ten, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, stąd zakazem objęte są nie tylko te miejsca, które oznaczone zostały informacją o zakazie umieszczania plakatów (np. wiaty przystankowe), ale i każde inne miejsce (obiekt, urządzenie), znajdujące się w miejscu publicznym.
    Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze (art. 1 ust. 2 z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).
    W myśl art. 63a§1a k.w. podżeganie i pomocnictwo są karalne, stąd, w razie udostępnienia materiałów reklamowych z zaleceniem ich umieszczenia w miejscach objętych zakazem, odpowiedzialność na gruncie wykroczeniowym może ponieść również ta osoba, która pomaga przy popełnianiu wykroczenia lub do jego popełnienia podżega.
    W razie stwierdzenia wykroczenia pod nieobecność sprawcy prowadzone są czynności wyjaśniające zmierzające do ujawnienia jego tożsamości.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy