CZYSTE POWIETRZE WE WROCŁAWIU

Zanieczyszczone powietrze staje się coraz większym problemem, z którym musimy walczyć na co dzień, w sposób świadomy i umiejętny. Dlatego pragniemy włączyć wszystkie wrocławskie przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe w aktywne wspieranie Akcji - 14 listopada Dniem Czystego Powietrza, poprzez przygotowanie do przeprowadzenia w tym dniu zajęć propagujących postawy proekologiczne.

W związku z powyższym wspólnie z Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju – Agnieszką Cybulską-Małychą oraz Komendantem Straży Miejskiej Wrocławia Zbigniewem Słyszem zostało zorganizowane spotkanie informacyjno – szkoleniowe w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych do pracy z młodzieżą oraz wskazania źródeł, z których można czerpać niezbędną wiedzę i pomoc merytoryczną w ww. temacie.

09 listopada 2017r. od godziny 09.00 w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Słubickiej 29-33 trwają zajęcia w których współprowadzącymi są  strażniczki miejskie z Oddziału Ekologicznego Straży Miejskiej Wrocławia.

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy