14 listopada Dniem Czystego Powietrza

Zdecydowana większość z nas uważa, że problem jakości powietrza nie dotyczy nas osobiście. Dlatego ciągle warto mówić o czystości powietrza - szczególnie wokół nas.Od każdego z nas i naszych codziennych decyzji zależy, jakim powietrzem oddychamy we Wrocławiu.

Skąd pochodzą zanieczyszczenia powietrza?

 • Ze spalania odpadów w instalacjach grzewczych
  (płyt OSB, resztek mebli lakierowanych, ram okiennych, sklejki, plastiku, odzieży, itp.)
 • Ze spalania odpadów zielonych
  (liście, gałęzie, trawy)
 • Z transportu
  (pojazdy spalinowe, pojazdy w złym stanie technicznym)

Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasze życie?

 • Powodują choroby układu oddechowego i krwionośnego, alergie, bóle głowy, zaburzenia snu prowadzące do bezsenności;
 • Powodują kwaśne deszcze, które niszczą ekosystem poprzez uszkodzenia drzew, zaburzenia rozmnażania zwierząt,
  zakwaszenie gleby;
 • Niszczą dobra materialne poprzez zabrudzenia fasad budynków, zabrudzenia mieszkań i okien, korozję metali;

ZIELONY KALENDARZ MIEJSKI
Tematyka Miesiąca Data Święto
STYCZEŃ
– Miesiąc Zwierząt
9 stycznia Dzień Ochrony Przyrody –
Dokarmianie Ptaków
LUTY
- Miesiąc Energii
cały miesiąc Miesiąc Oszczędzania Energii
MARZEC
- Miesiąc Wody
22 marca Międzynarodowy Dzień Wody
KWIECIEŃ
- Miesiąc Gospodarki Obiegowej
22 kwietnia Dzień Ziemi
MAJ
- Miesiąc Zrównoważonego Rozwoju
9 maja Dzień Europy
15 maja Dzień Ogrodów
30 maja – 5 czerwca Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
CZERWIEC
- Zielony Miesiąc
5 czerwca Światowy Dzień Środowiska
14-16 czerwca Akcja Sprzątanie Świata
WRZESIEŃ
- Miesiąc Mobilności
16-22 września Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności i Europejski Dzień Bez Samochodu
PAŹDZIERNIK
- Miesiąc Drzew
10 października Światowy Dzień Drzewa
LISTOPAD
- Miesiąc Czystego Powietrza
14 listopada Dzień Czystego Powietrza
GRUDZIEŃ
- Miesiąc Klimatu
8 grudnia Światowy Dzień Klimatu
29 grudnia Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

wf


 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy