TAK NIE WOLNO MYĆ SAMOCHODÓW! (zdjęcia)

We wtorek 12 grudnia 2017 o godz.15.20 funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę posesji przy ul. Jarnołtowskiej  pod kątem wprowadzania nieczystości płynnych bezpośrednio do gruntu.

Na miejscu stwierdzono nielegalną myjnię samochodową. Właściciel myjni nie posiadał decyzji środowiskowej, oraz pozwolenia wodnoprawnego na mycie pojazdów. Myjnia była prowizoryczna, pojazdy były myte na wolnym powietrzu z użyciem myjki karcher - a oraz środków chemicznych a ścieki spływały bezpośrednio do grutu. W związku z naruszeniem art.194 Prawa Wodnego osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem karnym.

 

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy