ZANIECZYSZCZENIE CIEKU WODNEGO - STRAŻNICY USTALAJĄ SPRAWCĘ (zdjęcia)

16 stycznia 2018r. o godz. 11:15 przy ulicy Na Grobli we Wrocławiu strażnicy z oddziału ochrony środowiska, stwierdzili zanieczyszczenie cieku wodnego białą substancją o intensywnym "zapachu chemicznym", wpływające do rzeki Odry.

Strażnicy przeszli kilkaset metrów, wzdłuż cieku (rów służący do odprowadzania wód burzowych), stwierdzili, że zanieczyszczenie wypływa z ujścia wewnątrz lasu Rakowieckiego za rzeką Oławką. W związku z podejrzeniem wypływu zanieczyszczeń z pobliskich zakładów chemicznych wspólnie z kierownikiem zakładu do spraw ochrony środowiska dokonano przeglądu map zakładowych , na ich podstawie ustalono, że na terenie zakładu znajduje się kilka zbiorników ( silosów ) zarówno na nieczystości ciekłe jak i materiały sypkie. Rozpytano kierownika o awarie na terenie zakładu i prowadzone prace remontowe, czemu zaprzeczył. W związku z brakiem kanalizacji wokół miejsca gromadzenia odpadów ciekłych poproszono o wizję terenową wokół silosów.

Udano się w okolice silosów na materiały sypkie. Na miejscu stwierdzono otwartą studzienkę ściekową do której wprowadzony był wąż biegnący znad silosów. Rozpytano pracownika o prowadzone prace i w tym momencie stwierdził, że obecnie ich wewnętrzna kanalizacja spławna do odprowadzania wody deszczowej i chłodniczej jest remontowana. Prowadzone prace polegają na wymianie śluzy zabezpieczającej wyjście do zewnętrznych odpływów.

Ponadto, stwierdził on, że na czas prowadzonych prac kanalizacja ta jest „zaczopowana” co uniemożliwia wydostawanie się substancji do kanalizacji burzowej poza teren zakładu.

W związku z podejrzeniem nieprawidłowości oraz możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 182 Kodeksu Karnego sprawę przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska celem przeprowadzenia badań na obecność substancji chemicznych w wodzie będącej w rowie.

wf

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy