Ulice objęte kontrolą parkowania (październik 16-31)

Uwaga kierowcy!

Straż Miejska Wrocławia prowadzi stałe działania, ukierunkowane na przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zatrzymywaniu i postoju pojazdów oraz udrożnianiu ciągów komunikacyjnych.

Poniżej przedstawiamy miejsca objęte szczególnym nadzorem, na których można spodziew się zintensyfikowanych działań strażników.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

Data Miejsce
16.10.2017 ul. Kazimierza Wielkiego – chodnik
17.10.2017 ul. Zaolziańska – skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych
18.10.2017 ul. Rymarska – Blacharska chodniki, przejścia dla pieszych
19.10.2017 ul. Stalowa na wysokości nr 76-84 chodniki
20.10.2017 ul. Krasińskiego przy poczcie, parkowanie na chodnikach
21.10.2017 ul. Gliniana przy PUP – chodniki
22.10.2017 ul. Borowska na chodniku od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej
23.10.2017 ul. Rymarska – Blacharska chodniki, przejścia dla pieszych
24.10.2017 ul. Św. Antoniego – strefa zamieszkania; ul. Włodkowica B-36
25.10.2017 pl. Kościuszki, ul. Nożownicza
26.10.2017 ul. Zaolziańska – skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych
27.10.2017 ul. Kotlarska – cała
28.10.2017 ul. Stalowa na wysokości nr 76-84 chodniki
29.10.2017 ul. Kazimierza Wielkiego – chodniki
30.10.2017 pl. Kościuszki, ul. Nożownicza
31.10.2017 ul. Zaolziańska – skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy