Katastrofa kolejowa

Katastrofa kolejowa - jakie należy podjąć działania

 

Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko, jednak olbrzymia ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze mogą dotknąć pasażerów jak i mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.

 

W przypadku katastrofy kolejowej powinieneś:

  • powiadomić służb ratownicze,
  • udzielić pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń,
  • stosować się do poleceń służb ratowniczych,
  • oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu,
  • ostrzegać innych przypadkowych świadków zdarzenia,
  • jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki - CZK


 

 

 

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy