Alkowizja i narkowizja

W dniu 02 listopada 2015 r. odbyła się kolejna edycja zajęć dla uczniów Gimnazjum 11 z ulicy Wilanowskiej we Wrocławiu. Tematyka zajęć: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

W ramach kolejnego spotkania, po wysłuchaniu prelekcji, młodzież miała możliwość przymierzenia narkogogli oraz alkogogli. W ten sposób uczniowie mogli się przekonać, jak widzi osoba nietrzeźwa oraz będąca pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń z symulatorami problemem było przejście kilku kroków, ominięcie przeszkody, czy przywitanie się z kolegą, można więc było wyobrazić sobie, jak niebezpiecznie i nieodpowiedzialnie można się zachowywać po spożyciu alkoholu, czy zażyciu środków odurzających.

Narko i alkogogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków, spożycia alkoholu. Dezorientacja, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, brak koncentracji, zaburzenia obrazu - to zjawiska zaobserwowane przez gimnazjalistów po przymierzeniu narko i alkohogli.

 

 

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy