Zajęcia dla uczniów Lotniczych Zakładów Naukowych Wrocławiu

W dniach 04, 05, 06 listopada 2015 r. przeprowadzono zajęcia na temat „Odpowiedzialności prawnej nieletnich" dla uczniów Lotniczych Zakładów Naukowych Wrocławiu przy ulicy Kiełczowskiej 43. Prelekcje trwały 12 godzin i były przeprowadzone dla siedmiuset uczniów.

Tematyka zajęć pozwoliła uczniom poznać, np. konsekwencje palenia papierosów na terenie szkoły (osoby po ukończeniu 17 lat mandat karny do 500 zł. lub wniosek o o ukaranie do sądu) czy nagminnego opuszczania zajęć (nadzór kuratora). Prelekcje dostosowano do grup wiekowych. Przedstawiony szeroki aspekt odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, czyli do 18 roku życia pomoże uczniom uniknąć popełniania zachowań niezgodnych z prawem. Oprócz wysłuchania wykładów uczniowie mieli możliwość praktyczną, przymierzając alko i narkogogle „doświadczyć" stanu po spożyciu alkoholu i zażyciu narkotyków.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy