Lekcja przyrody ze Strażą

W minionym tygodniu funkcjonariusz Straży Miejskiej Wrocławia, Piotr Szereda, przedstawił dzieciom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 10 we Wrocławia, „Rolę pszczół w ekosystemie miejskim oraz zagrożenia ze strony os i szerszeni”.

Przypomniano, że nie wolno w okresie letnim, gdy owady są aktywne, pozostawiać otwartych napojów z uwagi na możliwość dostania się owadów do butelek, ponieważ grozi to połknięciem owada i ukąszeniem.

Przestrzegano przed zbliżaniem się do gniazd oraz drażnieniem os i szerszeni. Zaprezentowane zostały gniazda tych owadów, a także one same (specjalnie przygotowane zestawy demonstracyjne).

Wskazano, iż w razie wystąpienia niebezpieczeństwa związanego z owadami, najlepszym rozwiązaniem jest powiadomienie osoby dorosłej. Może ona nam pomóc, wezwać Pogotowie Ratunkowe (osoby uczulone na jad owadów), wezwać straż pożarną (gniazda szerszeni lub os) - przy czym ta służba może reagować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. W innych przypadkach właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są firmy dezynsekcyjne.

Wskazano, jak ważną rolę pełnią pszczoły w środowisku naturalny, także w mieście. Pszczelarstwo miejskie to sposób na edukację ekologiczną, niezwykle ważną w obliczu wypierania środowisk naturalnych przez przemysł i zurbanizowane tereny wielkomiejskie.

Miasto takie jak Wrocław, to w około 70 procentach parki, ogrody, skwery, stanowiące doskonałe miejsce dla pszczół. Pszczoły, zapylając rośliny mogą wspomóc wiele rośliny, zapobiegają ich wymarciu i wyplenieniu, stąd utrzymywanie pszczół w miastach sprzyja rozwojowi parków, ogrodów i innych zielonych terenów rekreacyjnych. Zapraszając pszczoły do miejskich ogrodów czy na działki możemy mieć pewność, że przyczyni się to do rozwoju roślinności.

Tę potrzebę wzbogacenia środowiska o pszczoły dostrzeżono we Wrocławiu, stąd w uchwałą nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia dopuszczono utrzymywanie pszczół miodnych, pod warunkiem, że:

- urządzenia (ule) usytuowane będą w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości i nie mniejszej niż 30 m od budynków znajdujących się na innych nieruchomościach; odległości te mogą być zmniejszone za zgodą właścicieli sąsiednich nieruchomości;

- w przypadku usytuowania urządzeń (uli) na dachach budynków, zachowania odległości co najmniej 10 m od otworów okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej poziomu posadowienia urządzeń (uli), przy czym w takim przypadku nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w pkt 2;

Wskazano, że pszczoły nie są owadami agresywnymi a hodowle pszczół są prowadzone w takich miastach jak Londyn, Paryż, Warszawa.

pszcz1

pszcz6

pszcz4

pszcz5

pszcz2

pszcz3

Fot. P. Szereda

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy