Centrum miasta pięknieje

UCHWAŁA NR LVI/1465/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” stanowi że:

§ 7. 1. Nie dopuszcza się prowadzenia działań reklamowych na budynkach.

Nieprzestrzeganie tego zakazu jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 500 złotych.

Tym razem udało się interweniującym strażnikom usunąć szpecące ul.Widok reklamy bez stosowania mandatu.

 

  

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy