Rok z Parkiem Kulturowym

Już rok działa Park Kulturowy „Stare Miasto”, który jako historyczna i kulturowa kolebka Wrocławia podlega szczególnej ochronie.

Przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia uchwała zakłada ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta. Na obszarze parku zakazane jest m.in. umieszczanie na budynkach nośników reklamowych, chyba że zostały dopuszczone przez konserwatora zabytków. Zostały także określone zasady dotyczące witryn, otworów okiennych, balkonów czy miejsc prowadzenia handlu.

Straż Miejska Wrocławia należy do zespołu roboczego ds. Parku Kulturowego i kontynuować będzie przestrzegania przepisów uchwały w kolejnych obszarach priorytetowych, np. umieszczania banerów, stojaków reklamowych, prowadzenia nielegalnego handlu , itp. http://www.wroclaw.pl/rok-parku-kulturowego-stare-miasto

Czytaj też - Straż miejska i park kulturowy:

http://www.wroclaw.pl/straz-miejska-i-park-kulturowy

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy