Ognisko z odpadów

W dniu 19 maja o godzinie 15:25 patrol zauważył silne zadymienie przy ul. Piołunowej.

W wyniku podjętych działań stwierdzono spalanie odpadów w ognisku, osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w wysokości 300 zł z art. 191 ustawy o odpadach.

 

Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

 

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy