Pies błąkający się po jezdni

W piątkowe popołudnie funkcjonariusze zauważyli błąkającego się psa po jezdni, który stwarzał realne zagrożenie dla kierowców zmuszając ich do nagłego hamowania. Pies wyglądem przypominał owczarka niemieckiego.

Po krótkim pościgu za psem doprowadził on patrol do pobliskiej posesji przy ulicy Domasławskiej, gdzie z jednej z posesji wyszła kobieta, która oświadczyła, ze to jej pies. Funkcjonariusze wyjaśnili właścicielce psa, iż dopuściła się zaniedbania obowiązków i wymagań osób utrzymujących zwierzęta domowe, nie zapobiegając wydostaniu się zwierzęcia poza teren nieruchomości, na której jest utrzymywane oraz nałożyli na nią mandat w wysokości 250 zł z artykułu 10 ust. 2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z paragrafem 12 Uchwały NR XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy