Magazynował odpady olejowe

25 maja o godzinie 11:45 patrol Straży Miejskiej Wrocławia na ulicy Pułaskiego przeprowadził kontrolę zakładu naprawy pojazdów pod kątem przestrzegania przepisów porządkowych.

W trakcie kontroli ujawniono magazynowanie odpadów olejowych w sposób niezgodny z rozporządzeniem ministra środowiska oraz wyciek znacznej ilości substancji do gruntu. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem w wysokości 500 zł z artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń.

Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy