Źle przechowywane odpady

W dniu 30 maja przy ulicy Centralnej we Wrocławiu, patrol dokonał kontroli przestrzegania przepisów porządkowych. Na miejscu stwierdzono nieprawidłowości przechowywania odpadów w postaci przepracowanych olei silnikowych polegające na przetrzymywaniu beczek z przepracowanym olejem na nieutwardzonej powierzchni, wycieku oleju do gruntu, niezabezpieczenie olejów przed opadami atmosferycznymi, oraz nieoznaczeniu pojemników, jako „olej odpadowy”. W związku z artykułem 174 Ustawy o Odpadach nawiązującym do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi sprawcę ukarano mandatem w wysokości 250 zł.

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy