Spalanie odpadów plastikowych i bytowych

W dniu wczorajszym na ulicy Chobieńskiej funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia zauważyli silne zadymienie. W wyniku podjętych czynności patrol stwierdził spalanie odpadów plastikowych oraz bytowych w ognisku.

Na osobę odpowiedzialną nałożono mandat karny wysokości 500 zł, którego przyjęcia odmówił. W związku z powyższym zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu.

 

Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

 

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy