Spalanie odpadów w ognisku

W dniu 3 czerwca patrol na ulicy Buforowej podjął interwencję wobec mężczyzny spalającego w ognisku odpady organiczne, plastikowe i meblowe. Sprawę wykroczenia ukarano mandatem w wysokości 300zł z art. 191 ustawy o odpadach.

Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy